Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Nováka

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Nováka

Sokolská třída 966/22
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 71347607

Informace o kanceláři Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Nováka

Advokátní kancelář Moravská Ostrava

 

Mgr. Jakub Novák poskytuje odborné advokátní služby se zaměřením a rozhodčí řízení a bytové, obchodní a pracovní právo. Své služby nabízí klientům z řad fyzických i právnických osob z celého Moravskoslezského kraje.

 

V rámci obchodního práva poskytujeme zejména tyto služby: 

  • příprava a připomínkování kontraktů, právní analýzy dle požadavků klientů
  • účast na jednáních dle požadavků klienta
  • zastupování ve sporech před soudy v České republice
  • vymáhání nároků vyplývajících z porušení obchodního tajemství, hospodářské soutěže ...

 

V rámci pracovního práva poskytujeme zejména tyto služby: 

  • kompletní agenda pracovního práva (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru, napomenutí pro porušení pracovní kázně ...)
  • nároky z neplatného skončení pracovního poměru
  • nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu
  • vymáhání nároků vyplývajících z porušení obchodního tajemství, konkurenční doložky ...
  • zastupování klientů v pracovně právních sporech před soudy České republiky

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Jakub Novák

Sokolská třída 966/22

702 00 Moravská Ostrava

Telefon: +420 608 761 292

Email: advokat@aknovak.net

Kde nás najdete?